Privacyverklaring

Privacyverklaring

Espria Ledenvereniging (de ledenvereniging) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ledenvereniging
Postbus 30
9410 AA Beilen
Telefoonnummer: 088 - 383 20 00
E-mailadres: service@ledenvereniging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam                                                                                                                                          
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De ledenvereniging kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar
  Onze website heeft niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Maar wij kunnen niet de leeftijd van onze websitebezoekers controleren.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, geef dat dan aan ons door via info@ledenvereniging.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wij voeren een overeenkomst met u uit.
 • Wij zijn dat wettelijk verplicht.
 • Wij hebben daarvoor uw toestemming.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang.

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zodat wij de administratie van uw lidmaatschap kunnen doen.
 • Zodat wij u advies op maat kunnen geven.
 • Zodat wij bemiddelingen voor u kunnen uitvoeren.
 • Zodat wij betalingen kunnen verwerken in onze administratie.
 • Zodat wij nieuwsbrieven, magazines, mailings en/of folders kunnen versturen.
 • Zodat wij u kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Zodat wij u kunnen informeren over nieuwe en veranderde diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De ledenvereniging neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, bijvoorbeeld een medewerker van de ledenvereniging.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

De ledenvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw gegevens hadden verzameld. Zolang bewaren wij de volgende persoonsgegevens: 

 • In deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens van leden: 2 jaar nadat het lidmaatschap of de overeenkomst is beëindigd.
 • Klachten: 2 jaar na afhandeling van de klacht.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

De ledenvereniging deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons. De ledenvereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt de ledenvereniging uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen met uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming of wanneer dit onderdeel is van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ledenvereniging gebruikt cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiervoor heeft de ledenvereniging een aparte cookieverklaring, deze kunt u vinden op onze website.

Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ledenvereniging. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ledenvereniging.nl. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf heeft gedaan, bellen wij u om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen vier weken.

U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ledenvereniging vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Alleen medewerkers van de ledenvereniging en organisaties die wij hebben ingeschakeld en gecontracteerd, kunnen bij uw persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat zij worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar service@ledenvereniging.nl of naar de functionaris gegevensbescherming Marjolein van der Meij, functionarisgegevensbescherming@espria.nl.

Op de website van de ledenvereniging staan hyperlinks naar andere websites. Hoewel wij deze websites met zorg hebben gekozen, zijn wij er niet verantwoordelijk voor hoe die websites met uw gegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie staat op onze website.